ส่งข้อความ
Quote
ผลิตภัณฑ์
เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์แบบ Double Beam
เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตคานแบบ Dual Beam
เครื่องวัดสเปกโตรโฟโต้ UV แบบ Double Beam
Double Beam UV Vis Spectrophotometer
เครื่องวัดสเปกโตรโฟโต้เดี่ยว
เครื่องวัดสเปกโตรโฟโต้อัลตราไวโอเลต
Spectrophotometer ที่มองเห็นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต
Spectrophotometer ที่มองเห็นได้
เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์การดูดกลืนอะตอม
การดูดกลืนแสงอะตอมของเปลวไฟ
เตาเผาอะตอมมิกซัลเฟตสเปกโตรสโกปี
เครื่องดูดกลืนแสงอะตอม
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV VIS ปริมาตรไมโคร
สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยแสงพลาสมาคู่แบบเหนี่ยวนำ